Tarieven

Vergoeding

Ik ben een zg. contract vrije psycholoog. Dit betekent dat ik niet gebonden ben aan contracten met zorgverzekeraars. Voor u kan dat betekenen dat u zelf meer moet vergoeden. Zorgverzekeraars beperken steeds meer de vrije keus van de behandelaar, de geboden behandeling en de behandelduur. Ik ben van mening dat het aan behandelaar en cliënt is om samen deze keuzes te maken.

Voordelen:

 • 100% waarborging van privacy
 • Volledige vrijheid in keuze behandelaar en behandeling
 • Informatie gaat niet naar de verzekeraar

Lees meer op www.contractvrijepsycholoog.nl.

Als GZ psycholoog wordt de behadeling geheel of grotendeels vergoed vanuit het basispakket. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering.  Bij een restitutie polis krijgt u in de regel 100% van de sessies vergoed. Bij een natura polis, wordt gemiddeld 60 % – 80% van de kosten vergoed. U dient rekening te houden met het eigen risicio, die wordt met de vergoeding verrekend. Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Indien u de nota bij de zorgverzekeraar in wilt dienen wordt op basis van de intake en de inschatting van de ‘zorgzwaarte’ een traject geopend. Hieronder vindt u de tarieven van de verschillende trajecten (gebaseerd op NZA tarieven 2019), van toepassing op consumenten waarvan de ziektekosten verzekering geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder.

 • Basis Kort: 522,13 (ongeveer 294 minuten, max. 5 gesprekken)
 • Basis Middel: 885,01 (ongeveer 495 minuten, max. 8 gesprekken)
 • Basis Intensief: 1434,96 (ongeveer 750 minuten, max. 12 gesprekken)
 • Basis Chronisch: 1380,49 (ongeveer 753 minuten)
 • Onvolledig behandeltraject: 228,04 (terug verwijzing)
 • Overig Product: 114,41

Het tarief voor onverzekerde zorg :

 •  Individuele therapie: 95 euro (ongeveer 45 minuten + 15 minuten rapportage/voorbereiding per gesprek). Na elke sessie ontvangt u van mij een nota die u over  mag maken voor de volgende sessie.
 • N.b. Sommige problematiek zoals bijv. burn out, aanpassingsstoornissen, relatie problemen, seks verslaving , zelfbeeld worden helemaal niet vergoed door de verzekeraar of enkel vanuit de aanvullende verzekering. Neem contact op met uw verzekeraar om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Betaling:

Na afronding van het traject volgt een officiële eindnota voor het totale pakket dat u heeft gehad. Deze eindnota kan ingediend worden bij de zorgverzekeraar. De eindnota dient binnen 30 dagen betaald te worden aan PP Vorden. U krijgt de factuur zelf en blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de betaling ervan.  In overleg kunnen we afspreken dat u een voorschot betaald van 25 euro per sessie. U ontvangt dan maandelijks een factuur over de al ontvangen sessies.

Duur

Een gemiddelde behandeling duurt tussen de 8 en 12 sessies; mijn ervaring vanuit het werken met het ‘Vat van Zelfwaardering’ is dat de duur meestal 5-6 sessies bedraagt.

Annulering

In het geval dat u de afspraak binnen 48 uur afzegt of niet nakomt, breng ik deze kosten in rekening als zijnde een tarief van €45,- voor een sessie. Ik kan immers zo kort van te voren niemand anders meer inplannen. Deze kosten worden in de regel niet door een zorgverzekeraar vergoed.